1.นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรา Chornya ได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างแรก ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อระบุถึงตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

และสุดท้ายนโยบายนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกที่ท่านสามารถเลือกได้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของท่านเอง การที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของเราทันที การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราและเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นเราจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เราจึงเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของเรากับท่านเท่านั้น

ทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดหรือ เป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ ท่านสามารถเยี่ยมชมและท่องเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราท่านจะอยู่ในฐานะผู้ไม่เปิดเผยตัวตน และไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าท่านจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับเรา และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านเอง

 
2. นโยบายการคืนเงิน

บริษัท สยามคูซึล จำกัด ขอแจ้งนโยบายในการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้
  • บริษัท ฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีที่บริษัท ฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
  • ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
    - กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลุกค้าใช้ในการชำระเงิน (ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลชื่อบนบัตรเครดิตต้องตรงตามรายชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น) โดยใช้ระยะเวลาประมาร 15- 20 วันทำการ โดยจะขึ้นอยู่กับรออบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรลูกค้า
    - กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้เวลาประมาณ 15 – 20 วันทำการ

*เอกสารที่ต้องใช้ในประกอบในการคืนเงิน

  – สำเนาเอกสารรายการสั่งซื้อสินค้า (Sale Order)
  – สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัทโอนเงินค่าสินค้าคืน
  – สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

  • บริษัท ฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และต้องทำการคืนเงินเท่านั้น เนื่องจากกรณีต่าง ๆ ดังนี้
    - กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด (เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิตฯ)
    - กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง
    - กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
3. นโยบายการยกเลิก

ก่อนที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อโปรดอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกจะไม่สามารถกู้คืนได้ในระบบของเรา
  • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งไปเท่านั้น
  • ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น เราอาจไม่สามารถนำเสนอสินค้าในราคาเดิมได้ถ้าคุณยกเลิกและสั่งซื้อใหม่
  • หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-175-2354-55 ในเวลาทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น.) หรือ E-mail. : admin@chornya.com

 
4. นโยบายการขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

  • กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง
  • บริษัท ฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หากเกินจากวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
  • เมื่อบริษัทได้รับคำขอคืนสินค้าของท่านพร้อมทั้งได้รับสินค้าคืนจากท่านแล้ว ฝ่ายตรวจสอบสินค้าจะใช้เวลาประมาณ 5 วัน เพื่อตรวจสอบสภาพสินค้าและความถูกต้อง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อผ่านทางอีเมล์เพื่อแจ้งกระบวนการเปลี่ยนสินค้าหรือการคืนเงินโดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของท่าน

ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ตามกรณีดังต่อไปนี้

  • กรณีสินค้าชำรุดเสียหายจากตัวสินค้า หรือชำรุดจากการขนส่ง (ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าเอง)
  • กรณีจัดส่งไม่ตรงรายการสั่งซื้อ (ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าเอง)
  • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้าเนื่องจากลูกค้าได้ทำการเปิดใช้งานแล้วไม่พึงพอใจในตัวสินค้า

** ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ขอปลี่ยน/คืนสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายัง บริษัท สยามคูซึล จำกัด 88/32 หมู่ที่ 6 ถนน กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 และระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์